HGS har skiftet navn til EUS

Ud over navneskift fra HGS til EUS er forløbet kortet ned fra 10 uger til kun 5 uger

Hvis du har afsluttet din studentereksamen (STX), HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Butik eller Detail, skal du nu have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb. Det forløb har erstattet det gamle HGS 10 ugers forløb.

 Fra HGS 10 uger til EUS 5 uger

Det såkaldt forkortet erhvervsuddannelsesforløb for elever med en gymnasial eksamen (STX, HTX eller HF) er forkortet fra 10 uger til kun 5 uger. Samtidig indeholder forløbet nu kun 2 grundfag mod 3 grundfag før.

Selve navneskiftet er tilbage fra 2015 hvor det uddannelsesspecifikke fag blev en del af forløbet. I 2019 ændredes forløbet så fra 10 uger til 5 uger.

  HGS og EUS er det samme

Selvom forløbet både har skiftet navn, længde og indhold i løbet af de seneste 5 år, giver forløbet stadig adgang til en elevplads inden for Kontor. Butik eller Handel afhængig af hvilken studieretning du har valgt. Adgangskravene er også uændret.

Alt i alt en ændring som gør at man nu skal nå 2 grundfag på 5 uger, hvor man før havde 3 grundfag på 10 uger. Det gør at det nye EUS 5 ugers forløb er mere komprimeret og intens, end det gamle HGS 10 uger.

Læs EUS som fjernundervisning

Du kan tage en EUS hjemmefra via din computer – Læs EUS online og planlæg selv din tid

EUS 5 uger er et online forløb til sig der har afsluttet STX, HTX eller HF og gerne vil have en erhvervsuddannelse inden for Kontor, Butik eller Handel. EUS supplerer din gymnasiale uddannelse med merkantile fag og gør dig klar til at starte på en elevplads i en virksomhed allerede efter 5 uger.