EUS er er specielt afkortet erhvervsuddannelsesgrundforløb for Studenter. Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du afkortet grundforløbet (som normalt er på 2 x 20 uger) på din erhvervsuddannelse og du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

EUS er et afkortet grundforløb

Hvis du har en af følgende eksamener, skal du tage et kort grundforløb på 5 uger:

  • Almen studentereksamen (stx)
  • Teknisk studentereksamen (htx)
  • Hf-eksamen (hf)

Din erhvervsuddannelse består af et 5-ugers EUS grundforløb efterfulgt et hovedforløb med praktik (elevplads i en virksomhed).

I løbet af grundforløbet skal du have gennemført 2 grundfag med et karaktergennemsnit på mindst 2,0. Du skal også have gennemført det uddannelsesspecifikke fag (Kontor, Detail eller Handel).

Du skal ikke tage det studiekompetencegivende år efter grundforløbet. Hvis du har en praktikplads (uddannelsesaftale) eller en skolepraktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, når du har bestået EUS 5 uger.