EUS giver adgang til en elevplads på kun 5 uger

Læs EUS 5 uger som fjernundervisning hjemmefra via din computer og planlæg selv hvornår du vil læse og lave opgaver

Hvis du har afsluttet din studentereksamen (STX), HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel eller Detail, skal du have gennemført et EUS 5 ugers forløb. Du kan læse EUS 5 uger forløbet hjemmefra som fjernundervisning og helt selv planlægge din tid. Vi starter nye EUS Online hold op hver mandag.

  Bliv klar til en elevplads på kun 5 uger med et EUS Online forløb

EUS online er et online grundforløb for dig, der har en studentereksamen (STX), HTX, fuld HF eller tilsvarende. Onlineforløbet er på kun 5 uger, og gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Butik (detail) eller Handel, afhængig af hvilken studieretningen du vælger i forbindelse med din tilmelding til EUS.

Efter endt grundforløb på de 5 uger, kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Hvis du ikke selv har haft held med, at finde en elevplads, har du mulighed for at færdiggøre dit hovedforløb i skolepraktik, i et praktikcenter på en erhvervsskole i nærheden af din bopæl.

  Adgangskrav til EUS Online 5 uger

Alle som har afsluttet studentereksamen (STX), HTX eller en fuld HF bliver optaget på uddannelsen.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Økonomi på EUS forløbet

EUS Online forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er startet på din elevplads og modtager elevløn, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for perioden du er i uddannelse.

  Valg af studieretning på EUS

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Kontor

Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Her får du en grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Du kommer til at stifte bekendtskab med virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bogføring, databehandling og brug af IT i hverdagen.

Stort set alle virksomheder har administrative opgaver som løses på et kontor. Når du vælger kontor som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for kontor på dit hovedforløb: Administration, Offentlig administration, Økonomi, Revision, Spedition og Lægesekretær.

Læs mere om kontoruddannelsen på ug.dk

Detail

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Læs mere om butiksuddannelsen på ug.dk

Handel

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Læs mere om handelsuddannelsen på ug.dk

  Fag på EUS 5 uger

Hvilke fag du skal have på EUS online 5 ugers forløbet afhænger af hvilken studieretning du vælger.

  Sådan foregår EUS 5 uger Online forløbet

EUS Online indledes med en individuel opstartssamtale med din kontaktlærer. Samtalen foregår online hjemmefra via din computer og har til formål, at du møder din onlineunderviser og I sammen kan lægge en plan for din uddannelse. Samtidig har du mulighed for, at få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have til forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også til denne samtale, du skal gøre din underviser opmærksom på forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse og som vi skal tage hensyn til.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med onlineeksamen hvor du skal til eksamen i et af de to grundfag samt dit studieretningsfag.

EUS Online er et fuldtidsstudie. Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

Efter EUS Online forløbet modtager du et grundforløbsbevis, som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUS Online

På EUS Online er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUS Online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er endvidere en betingelse at du er studieaktiv, for at kunne modtager SU.

  Videre på hovedforløb efter afslutning på EUS 5 uger

Når du er færdig med og har bestået dit EUS 5 uger Online forløb, kan du optages på et hovedforløb. Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået praktikplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din praktikperioden – du veksler altså mellem at være i praktik i en virksomhed og være på skole.

Hvis du er uheldig ikke at finde en elevplads i en virksomhed efter dit EUS forløb, kan du søge skolepraktik og dermed tage dit hovedforløb på et praktikcenter nær din bopæl.

Der er dog en række kriterier du skal have opfyld for at søge skolepraktik, herunder at du skal kunne dokumentere at du er aktiv praktikpladssøgende. Når du starter på dit EUS Online forløb, vil du modtage meget mere information om Skolepraktik.

Læs EUS som fjernundervisning

Du kan tage en EUS hjemmefra via din computer – Læs EUS online og planlæg selv din tid

EUS 5 uger er et online forløb til sig der har afsluttet STX, HTX eller HF og gerne vil have en erhvervsuddannelse inden for Kontor, Butik eller Handel. EUS supplerer din gymnasiale uddannelse med merkantile fag og gør dig klar til at starte på en elevplads i en virksomhed allerede efter 5 uger.