RKV i forbindelse med EUS Online uddannelsenr?

Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV)

Idéen med en realkompetencevurdering er, at du ikke skal lære det samme to gange. En RKV er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

 Sådan foregår en RKV

Så snart du har tilmeldt dig til EUS Online, går vi i gang med din RKV. Det kræver blot at du fremsender følgende dokumentation om din tidligere uddannelser og erhvervserfaring til os:

 • Et fyldigt CV (med jobbeskrivelse)
  • Lav en årstals-oversigt over hvad du har taget af uddannelser og hvilke jobs du har haft. Beskriv kort hvilke funktioner du har udført i dine jobs.
 • Eksamensbeviser fra samtlige tidligere uddannelsesforløb herunder enkeltfag
  • Frem send en tydelig kopi af dine originale eksamensbeviser. Det er vigtigt at dit navn og CPR nummer samt skolenavn fremgår af eksamensbeviset. Det er altså ikke nok med et skærmprint fra f.eks. ludus, lectio eller elevplan.
 • De sidste 5 års indbetalinger til ATP (findes på borger.dk)
  • Klik her for at gå til oversigt over atp indbetalinger
  • Log ind med dit NemID
  • Klik på den grønne knap “Videre”
  • Tag nu et skærmprint af de seneste 5 års indbetalinger og gem dem på din computer

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af din RKV er du velkommen til at kontakte studievejlederen.

 Uddannelsesplan

På baggrund af overstående indsendte dokumenter, laver vi en uddannelsesplan til dig, der beskriver hvad du skal igennem og hvor lang tid det vil tage. Man inddeler elever over 25 år i 3 kategorier:

EUV 1 – elever med mere end 2 års relevant erhvervserfaring / uddannelse

 • Det betyder at du skal direkte ind på hovedforløbet. Din erhvervserfaring gør, at du ikke skal i praktik, men kun skal tage fag på hovedforløbet for at få din uddannelse.

EUV 2 – elever med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring / uddannelse

 • Det betyder at du skal have hele eller dele af grundforløbet inden du kan komme ind på hovedforløbet. Vær opmærksom på, at du skal kunne bestå overgangskravene for at kunne komme ind på hovedforløbet. Overgangskravene varierer fra uddannelse til uddannelse.

EUV 3 – elever med ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse

 • Det betyder at du skal tage uddannelsen på samme vilkår og længde, som de elever der er under 25 år

Så snart vi har fået ovennævnte tilsendt, vil vi behandle din tilmelding. Du vil umiddelbart herefter modtage din uddannelsesplan i e-boks samt et optagelsesbrev fra os på mail.

I den uddannelsesplan vi fremsender til dig, vil det fremgår om du hører til EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

I optagelsesbrevet vil der være praktiske informationer om uddannelsen og information om hvordan du søger SU. Husk at du ikke kan søge SU før du har modtaget dit optagelsesbrev fra os.