Adgangskrav til EUS er en gymnasial eksamen. Alle med en studentereksamen (STX), HTX eller HF samt har bestået dansk og matematik på min. 9. klasse niveau or er erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse, bliver optaget på uddannelsen. Elever med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (som er godkendt af Undervisningsministeriet) skal have bestået Dansk på A-niveau.

Elever med HHX baggrund skal ikke tage EUS forløbet for at komme på hovedforløbet (læreplads).